Accountancy (AC)

Accountancy (AC)

Het werk
In bedrijven en organisaties begint en eindigt het beleid vaak bij de cijfers, de financiën. Als accountant ben je de spin in het web bij zowel grote als kleine bedrijven. Je hebt een controlerende en adviserende taak. De controlerende taak houdt in dat je de administratie, de automatisering en de administratieve organisatie controleert. De adviserende taak kan betrekking hebben op bedrijfseconomische of financiële zaken en de toekomstplannen van een bedrijf. Je moet dus van alle markten thuis zijn. Op Curaçao kun je in vrijwel bedrijven / organisaties als accountant actief zijn. Vooral de grote financiële sector vraagt zeer goed opgeleide accountants.

Werkveld
Fucties die een AC’er zou kunnen gaan vervullen:

 • Assistent-accountant;
 • Compliance Officer;
 • Assistent-controller;
 • Bedrijfsadministrateur;
 • Financieel medewerker.

Opleiding

De bachelor Accountancy (AC) is een sterk praktijkgerichte studie. Je wisselt colleges en trainingen af met realistische praktijkopdrachten, waar je zowel individueel als in groepsverband aan werkt. Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien weken, kwartielen. (zie schema ‘opzet Accountancy’ op de vorige pagina). In elke semester staat één businesscase centraal, waarin opgedane kennis en vaardigheden kunnen worden toegepast. De bacheloropleiding Accountancy is een boeiende, actuele opleiding die is opgezet in nauw overleg met accountantsorganisaties op Curaçao.

De beroepsspecifieke competenties zijn:

 • is aanspreekpunt voor cliënten in het kader van de administratieve dienstverlening. Dat wil zeggen dat de bachelor accountancy in staat is om op administratief gebied als aanspreekpunt voor cliënten te fungeren, om in samenspraak met de cliënt de administratie te voeren en een jaarrekening samen te stellen en te beoordelen;
 • behartigt de fiscale belangen van de cliënt;
 • draagt bij aan de uitvoering van de algemene controle jaarrekening. Dat wil zeggen dat de bachelor accountancy in staat is om als lid van een controleteam (onder eindverantwoordelijkheid van een accountant) een bijdrage te leveren aan de algemene controle van een jaarrekening;
 • signaleert, onderkent en vervult adviesbehoeften. Dat wil zeggen dat de bachelor accountancy in staat is om in contacten met cliënten eenvoudige adviesbehoeften te onderkennen, te signaleren en te vervullen;
 • functioneert adequaat binnen het accountants-kantoor, als medewerker en als collega;
 • ontwikkelt zichzelf voortdurend als beroepsbeoefenaar.
 • Heel veel werkzaamheden die je tijdens je studie – en je loopbaan – tegenkomt, hebben te maken met rekenen en cijfermatig inzicht. Het is dus absoluut een vereiste dat je hieraanleg voor hebt. Maar dat is zeker niet het enige. Om je te ontwikkelen tot een betrouwbare, deskundige adviseur zijn goede sociale vaardigheden minstens zo belangrijk.

Aantrekkelijk

 • Erkend door de minister van Onderwijs van Curaçao
 • Positief oordeel / “geaccrediteerd” door de NVAO
 • Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale bedrijven / organisaties
 • Praktische businesscases
 • Erkende bacheloropleiding
 • Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
 • Gedegen basis om verder te studeren voor Master- / WO-opleiding
 • (Internationale) stages
 • (Internationale) minoren
 • Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
 • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
 • Geen bindend studieadvies

Vooropleiding

 1. A. TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS
  Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhankelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd.
 2. TOELATING SBO/MBO
  SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toelaatbaar tot deze Bacheloropleiding.
 3. VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN
  Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingseisen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelnemen aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten. Personen van 21 jaar en ouder die geen diploma kunnen overleggen op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aanvang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een motivatiegesprek.

Vrijstelligen(EN)
Hbo-, SPD– en UNA/UoC, ICUC- certificaten kunnen na beoordeling van de Examencommissie van UDC in sommige gevallen vrijstellingen opleveren.