Entrepreneurship &
Retail Management
(ERM)

Entrepreneurship & Retail Management (ERM)

Het werk

Ben je een pionier met ondernemersgeest, commercieel ingesteld en beschik je over een grote mate van zelfstandigheid en doorzettingsvermogen? Schrijf je dan in voor de opleiding Entrepreneurship & Retail Management (ERM). Op Curaçao is een grote behoefte aan jonge ondernemers die een eigen onderneming duurzaam kunnen opzetten. Deze bacheloropleiding leert je de kneepjes van het vak.

De opleiding Entrepreneurship & Retail Management (ERM) biedt dé basis voor een toekomst als zelfstandig ondernemer en manager. Je wordt getraind in specifieke ondernemers- en managementvaardigheden en daarnaast verwerf je (inter)nationale kennis op het gebied van het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de retail.

Werkveld

Fucties die een ERM ‘er zou kunnen gaan vervullen:

 • Shop/winkelmanager (assistent);
 • Vestigingsmanager;
 • Bedrijfsleider;
 • Filiaalmanager;
 • Eigen business/ondernemer.

Opleiding

De opleiding Entrepreneurship & Retail Management (ERM) biedt dé basis voor een toekomst als zelfstandig ondernemer en manager op Curaçao, in de regio of in Nederland. Je wordt getraind in specifieke ondernemers- en managementvaardigheden en daarnaast verwerf je (inter)nationale kennis op het gebied van het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de retail. Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien weken, kwartielen. (zie schema ‘opzet Entrepreneurship & Retail Management (ERM)’ op de vorige pagina). In elke semester staat één businesscase centraal, waarin opgedane kennis en vaardigheden kunnen worden toegepast.

De beroepsspecifieke competenties zijn:

 • anticipeert de ondernemer-manager op ontwikkelingen die van invloed zijn op de positie en kansen van de onderneming en heeft daarbij het vermogen vanuit de klant te redeneren. Het betreft ontwikkelingen in een veelheid van omgevingen, van lokaal tot internationaal;
 • overziet de ondernemer-manager in allerlei voorkomende situaties en in kort tijdsbestek consequenties van factoren, beslissingen, of maatregelen, op financieel, personeel, logistiek, juridisch en strategisch terrein;
 • analyseert de ondernemer waar in de bedrijfsvoering veranderingen kunnen worden aangebracht teneinde betere resultaten te bereiken in het perspectief van continuïteit van de onderneming;
 • is de ondernemer-manager succesvol in het genereren van omzet;
 • kan een ondernemer-manager –om een of meer doelen uit het vastgestelde beleid te halen– een project opzetten, leiden, bewaken en evalueren;
 • overbrugt de ondernemer-manager verschillen, die mede voortkomen uit cultuurgebonden gedrag, en toont daarbij voldoende stevigheid, zowel zakelijk als moreel;
 • geeft feedback, zodat medewerkers zichzelf verder ontwikkelen;
 • gaat op een stimulerende wijze om met medewerkers.

Bij deze studie worden docenten en trainers ingezet uit het lokale bedrijfsleven. Verder zullen er business cases uit de Curaçaose markt moeten worden uitgevoerd. Vier jaar lang leer je in de praktijk hoe jij je toekomst kunt invullen en kleuren. Dit doe je door op een unieke manier onderwijs te volgen. De praktijkervaring die je opdoet bij bedrijven staat centraal en de theorie die je tijdens de colleges krijgt zijn hier ondersteunend aan.

Ben jij een geboren ondernemer, houd je van organiseren of wil je breed opgeleid worden om in het bedrijfsleven aan de slag te gaan? Dan is Small Business & Retail Management echt iets voor jou!

Aantrekkelijk

 • Erkend door de minister van Onderwijs van de Nederlandse Antillen / Curaçao
 • Positief oordeel / “geaccrediteerd” door de NVAO
 • Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale bedrijven / organisaties
 • Praktische businesscases
 • Erkende bacheloropleiding
 • Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
 • Gedegen basis om verder te studeren voor Master- / WO-opleiding
 • (Internationale) stages
 • (Internationale) minoren
 • Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
 • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
 • Geen bindend studieadvies

Vooropleiding

A. TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS

Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhankelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd.

B. TOELATING SBO/MBO

SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toelaatbaar tot deze bacheloropleiding.

C. VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN

Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingseisen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelnemen aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten. Personen van 21 jaar en ouder die geen diploma kunnen overleggen op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aanvang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een motivatiegesprek.

VRIJSTELLIGEN(EN)

Hbo-, SPD– en UNA/UoC, ICUC- certificaten kunnen na beoordeling van de Examencommissie van UDC in sommige gevallen  vrijstellingen opleveren.