Accreditatie & Erkenning

ERKENNING CURACAO

The University of the Dutch Caribbean (UDC) biedt al 30 jaar opleidingen op master – en bachelor niveau op Curaçao aan. Deze opleidingen zijn erkend door de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport van de Nederlandse Antillen / Curaçao, conform Artikel 53 van de Landsverordening VO van de Nederlandse Antillen. The University of the Dutch Caribbean (UDC) leidt studenten op voor erkende bachelor- en masterdiploma’s. Deze opleidingen komen in aanmerking voor studiefinanciering van de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC). Studenten uit Nederland kunnen eveneens bij The University of the Dutch Caribbean (UDC) studeren met behoud van hun Nederlandse studiebeurs (zie www.duo.nl).

Verder heeft The University of the Dutch Caribbean (UDC) samenwerkingsverbanden met diverse hogescholen en universiteiten in Nederland, de regio en in het Zuid-Amerikaanse continent. De onderwijsprogramma’s en opleidingen worden voortdurend getoetst op kwaliteit en aangepast aan veranderende wensen van de lokale en internationale markt.

ERKENNING Nederlandse Antillen/Curaçao

The University of the Dutch Caribbean (UDC) is gevestigd op Curaçao. UDC is erkend door de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport van de Nederlandse Antillen / Curaçao conform de Ministeriële Beschikking van

9 september 2008. UDC biedt master – en bacheloropleidingen aan in het hoger beroepsonderwijs. De toelatingseis is een Vwo-, Havo- of Mbo/Sbo niveau-4 diploma. De nominale duur van de opleidingen is resp. 2 en 4 jaar. De onderwijstaal is Nederlands, maar bij internationale opleidingen is de onderwijstaal Engels. De BBA – specialisaties International Business (IB) en de International Communication Management (ICM) zijn Engelstalige opleidingen, waarbij de beroepsproducten in de door de student gekozen taal mogen worden uitgevoerd. UDC biedt deze opleidingen zowel voltijds als deeltijds aan. De opleidingen van UDC komen in aanmerking voor een studiebeurs van de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC).

NVAO 2012

In Nederland wordt de kwaliteit van het Hbo – en Wo – onderwijs getoetst door de Nederlands – Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO heeft in 2012 UDC gevisiteerd en de kwaliteit van de opleiding Bachelor of Business Administration (BBA) getoetst. Deze visitatie doorliep UDC glansrijk. Daarmee voldoet de BBA – opleiding aan de door de NVAO gestelde kwaliteitseisen.

NVAO 2017/2018

Na een intensieve voorbereiding en een diepgaande en gedegen visitatie in juni 2017 door een door de NVAO ingesteld panel, hebben we weer een positief oordeel verkregen voor onze bacheloropleidingen. Hetgeen betekent dat onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de NVAO en dat onze opleidingen tevens voldoen aan het vastgestelde bachelorniveau zoals dat in Nederland is bepaald. We hebben in juni 2017 het panel mogen ontvangen en hebben deze zware test weer, zonder voorwaarde, doorstaan. Voor The University of the Dutch Caribbean (UDC) en de (toekomstige) studenten van Curaçao is dit een belangrijke stap. Het hoger onderwijs bij UDC op Curaçao voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van de NVAO. UDC kreeg voor de opleiding Bachelor of Business Administration (BBA) en voor de Bachelor of Laws (LL.B.) een goedkeurende verklaring / “accreditatie” van de NVAO.

NVAO 2023

Eind juni 2023 bezocht weer het visitatiepanel benoemd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) The University of Dutch Caribbean (UDC) om de bacheloropleidingen te beoordelen op hun kwaliteit. De economische opleiding Bachelor of Business Administration (BBA) met haar 10 specialisaties en de Rechten bacheloropleiding (LLB) met haar 2 specialisaties zijn weer positief beoordeeld door het panel. Daarmee voldoen de bacheloropleidingen van UDC aan de kwaliteitseisen van de NVAO. Het gaat hier om de 3de positieve beoordeling van de BBA (2012-2018-2023) en de 2de beoordeling van de LLB (2018-2023).

Het panel heeft na bestudering van de vele documenten gesproken met alle relevante actoren en groepen van The University of Dutch Caribbean (UDC): de directie en management, studenten, docenten, de examencommissie en toetscommissie, de kwaliteitscommissie en de werkveldcommissie. Deze werkveldcommissie bestaat uit professionals die werkzaam zijn in de diverse sectoren op de lokale arbeidsmarkt. Na bestudering van de documenten en de intensieve gesprekken kwam het panel tot een positief oordeel over de kwaliteit en het niveau van de opleiding Bachelor of Business Administration (BBA) met haar 10 specialisaties en de Rechten bacheloropleiding met haar 2 specialisaties. Het panel was lovend en had nul commentaar op de toetsing van het onderwijsinstituut. Dit gebeurde zonder op- of aanmerkingen. Dit is erg uniek, omdat de scholen meestal nog aanvullende documenten moeten aanleveren of extra activiteiten moeten vervullen. Bij UDC was dit duidelijk niet het geval.

NUFFIC

Verder is de Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs, verantwoordelijk voor de beoordeling en waardering van diploma’s buiten Nederland. In de Landenmodule van Curaçao & Sint Maarten (www.nuffic.nl) worden de opleidingen van UDC alsvolgt omschreven:

“Het niveau van de bacheloropleidingen aan het UDC is vergelijkbaar met dat van de graad van bachelor in het hoger beroepsonderwijs (hbo).”