Accreditatie

ERKENNING CURACAO

The University of the Dutch Caribbean (UDC) biedt al meer dan 25 jaar opleidingen op bachelorniveau op Curaçao aan. Deze opleidingen zijn erkend door de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport van de Nederlandse Antillen / Curaçao, conform Artikel 53 van de Landsverordening VO van de Nederlandse Antillen. The University of the Dutch Caribbean (UDC) leidt studenten op voor erkende bachelor- en masterdiploma’s. Deze opleidingen komen in aanmerking voor studiefinanciering van de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC). Studenten uit Nederland kunnen eveneens bij The University of the Dutch Caribbean (UDC) studeren met behoud van hun Nederlandse studiebeurs (zie www.duo.nl).

Verder heeft The University of the Dutch Caribbean (UDC) samenwerkingsverbanden met diverse hogescholen en universiteiten in Nederland, de regio en in het Zuid-Amerikaanse continent. De onderwijsprogramma’s en opleidingen worden voortdurend getoetst op kwaliteit en aangepast aan veranderende wensen van de lokale en internationale markt.

ERKENNING Nederlandse Antillen/Curaçao

The University of the Dutch Caribbean (UDC) is gevestigd op Curaçao. UDC is erkend door de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport van de Nederlandse Antillen / Curaçao conform de Ministeriële Beschikking van

9 september 2008. UDC biedt bacheloropleidingen aan in het hoger beroepsonderwijs. De toelatingseis is een Vwo-, Havo- of Mbo/Sbo niveau-4 diploma. De nominale duur van de opleidingen is 4 jaar. De onderwijstaal is Nederlands, maar bij internationale opleidingen is de onderwijstaal Engels. De bacheloropleiding International Business (IB) en de bachelor International Communication Management (ICM) zijn Engelstalige opleidingen, waarbij de beroepsproducten in de door de student gekozen taal mogen worden uitgevoerd. UDC biedt deze opleidingen zowel voltijds als deeltijds aan. De opleidingen van UDC komen in aanmerking voor een studiebeurs van de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC).

NVAO 2012

In Nederland wordt de kwaliteit van het Hbo – en Wo – onderwijs getoetst door de Nederlands – Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO heeft in 2012 UDC gevisiteerd en de kwaliteit van de opleiding Bachelor of Business Administration (BBA) getoetst. Deze visitatie doorliep UDC glansrijk. Daarmee voldoet de BBA – opleiding aan de door de NVAO gestelde kwaliteitseisen.

NVAO 2017/2018

Na een intensieve voorbereiding en een diepgaande en gedegen visitatie in juni 2017 door een door de NVAO ingesteld panel, hebben we weer een positief oordeel verkregen voor onze bacheloropleidingen. Hetgeen betekent dat onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de NVAO en dat onze opleidingen tevens voldoen aan het vastgestelde bachelorniveau zoals dat in Nederland is bepaald. We hebben in juni 2017 het panel mogen ontvangen en hebben deze zware test weer, zonder voorwaarde, doorstaan. Voor The University of the Dutch Caribbean (UDC) en de (toekomstige) studenten van Curaçao is dit een belangrijke stap. Het hoger onderwijs bij UDC op Curaçao voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van de NVAO. UDC kreeg voor de opleiding Bachelor of Business Administration (BBA) en voor de Bachelor of Laws (LL.B.) een goedkeurende verklaring / “accreditatie” van de NVAO.

NUFFIC

Verder is de Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs, verantwoordelijk voor de beoordeling en waardering van diploma’s buiten Nederland. In de Landenmodule van Curaçao & Sint Maarten (www.nuffic.nl) worden de opleidingen van UDC alsvolgt omschreven:

“Het niveau van de bacheloropleidingen aan het UDC is vergelijkbaar met dat van de graad van bachelor in het hoger beroepsonderwijs (hbo).”

CEDEO

CEDEO is een instantie die opleidingsinstituten beoordeelt op klantgerichtheid. The University of the Dutch Caribbean (UDC) is vanaf 2017 CEDEO-erkend.