Bachelor of Business

Administration (BBA)

BREDE BACHELORS EN HUN SPECIALISATIES

De opbouw van de bacheloropleidingen

Hieronder zetten we de structuur van onze bacheloropleidingen uiteen. Dit geldt voor zowel de Bachelor of Business Administration (BBA) opleiding met haar 10 specialisaties als voor de bacheloropleiding Bachelor of Laws (LL.B.) met haar 2 specialisaties.

Brede bacheloropzet

De opleiding Bachelor of Business Administration (BBA) kent een brede opleiding met 8 specialisaties. De arbeidsmarkt op Curaçao vraagt om breed inzetbare professionals. Deze brede bacheloropzet biedt de student de mogelijkheid om zich na een aanvankelijk gemeenschappelijke start te specialiseren via de specialisaties. Het is dus nog mogelijk van richting te wisselen na aanvang van de opleiding. De kans op uitval wordt hierdoor beperkt.

Instroom vanuit Vwo/Havo/Sbo

UDC wil dat de studieprogramma’s niet alleen qua inhoud maar ook qua vorm aansluiten bij de vooropleiding.

In verband hiermee hebben wij gekozen voor een programmaopbouw met de volgende vier kenmerken:

 • van meer naar minder contacttijd;
 • van minder naar meer zelfstandig studeren;
 • van meer naar minder docentsturing; en
 • van breed basaal in de propedeuse naar

verdieping en verbreding in de postpropedeuse.

In de studieprogramma’s van de bacheloropleidingen zijn vier leerlijnen zichtbaar: de cursuslijn, de vaardighedenlijn, de lijn van de businesscases en de studieloopbaanontwikkelingslijn (SLB).

Specialisaties Bachelor of Business Administration (BBA)

De 10 specialisaties van de BBA zijn:

 1. Bedrijfseconomie (BE)
 2. Fiscale Economie (FE)
 3. Accountancy (AC)
 4. Commerciële Economie (CE)
 5. Entrepreneurship & Retail management (ERM)
 6. Management, Economie & Recht (MER)
 7. Sport, Management & Ondernemen (SMO)
 8. Bank- & Verzekeringswezen (BV)
 9. International Business (IB)
 10. International Communication Management (ICM)

Voltijd- & Deeltijdopleidingen

The University of the Dutch Caribbean (UDC) biedt opleidingen aan in voltijd en in deeltijd.