Bedrijfseconomie (BE)

Bedrijfseconomie (BE)

Het werk
voor welke prijs moet een bedrijf een product op de markt brengen? Hoeveel winst is er de afgelopen maand gemaakt? Doet de organisatie het net zo goed als vorig jaar? Moet de administratieve software worden vervangen? Moeten er nieuwe investeringen gepleegd worden? De klant wil een extra korting bij een grotere bestelling. Kan dat? In welk land gaat een bedrijf een productievestiging opzetten?

Elke organisatie heeft BE’ers nodig die dit soort vragen beantwoorden. Of het nu commerciële dienstverlenende of overheidsinstellingen zijn. Een BE’er voelt zich overal thuis. Een keuze voor Bedrijfseconomie is dan ook een keuze voor vrijheid: je legt je toekomst maar voor een deel vast. Je kunt nog alle kanten op!

Werkveld
Functies die een Be’er zou kunnen gaan vervullen:

 • (Assistent) controller;
 • Financieel consultant;
 • (Junior) accountmanager bij een bank;
 • Medewerker financiële administratie;
 • Compliance officer;
 • (Assistent) accountant;
 • Medewerker financieel – economische zaken;
 • Beleggingsadviseur;
 • Kredietadviseur.

Opleiding
een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien weken, kwartielen. (zie schema ‘opzet bedrijfseconomie’ op de vorige pagina). In elke semester staat één businesscase centraal, waarin opgedane kennis en vaardigheden intergraal kunnen worden toegepast.

Hoofdonderwerpen:

 • Compliance
 • Good corporate governance
 • Jaarrekening
 • Controlewerkzaamheden
 • Kosten & baten
 • Administratie organisatie
 • Management informatie systeem (mis)
 • Businessplan planning & controle
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Investerings- en financieringplan
 • Studieloopbaanbegeleiding (slb)

De beroepsspecifieke competenties zijn:

 • Ontwerpen (geautomatiseerde) financiële en niet – financiële informatiesystemen, deze inrichten en onderhouden;
 • Vormgeven van de administratieve organisatie vorm, en de inrichten en toetsen;
 • Bepalen en beheersen van financieel-economische en fiscale risico’s;
 • Bepalen en verstrekken van financieel-economische en fiscale informatie voor de besluitvorming;
 • Verstrekken van informatie voor externe belanghebbenden;
 • Geven van adviezen en verlenen van diensten aan belanghebbenden op financieel-economisch en fiscaal terrein.

De inhoud van het collegeprogramma is actueel en praktijkgericht, met daarbij veel aandacht voor het ontwikkelen van studieplanning en- vaardigheden. Vrijwel alle docenten zijn werkzaam in het bedrijfsleven.

Aantrekkelijk

 • Erkend door de minister van Onderwijs van de Nederlandse Antillen / Curaçao
 • Positief oordeel / “geaccrediteerd” door de NVAO
 • Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale bedrijven / organisaties
 • Praktische businesscases
 • Erkende bacheloropleiding
 • Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
 • Gedegen basis om verder te studeren voor Master – / WO-opleiding
 • (Internationale) stages
 • (Internationale) minoren
 • Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
 • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
 • Geen bindend studieadvies

Vooropleding

 1. Toelating Vooropleding Onderwijs
  Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhankelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd.
 2. Toelating SBO/MBO
  SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toelaatbaar tot deze bacheloropleiding.
 3. Voldoe Je Niet aan DE Toelatingseisen
  Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingseisen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelnemen aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten. Personen van 21 jaar en ouder die geen diploma kunnen overleggen op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aanvang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een motivatiegesprek.

Vrijstelligen(EN)
Hbo-, SPD– en UNA/UoC, ICUC- certificaten kunnen na beoordeling van de Examencommissie van UDC in sommige gevallen vrijstellingen opleveren