Commerciele
Economie (CE)

Commerciele Economie (CE)

Het werk
Voor doorzetters met commerciële ambities is de opleiding Commerciële Economie (CE) een uitstekende keus. De markt voor commercieel economen is goed. Voldoende mogelijkheden dus voor wie een commerciële functie ambieert in het bedrijfsleven, bij de overheid of in de non – profitsector. Commerciële economie is een brede opleiding. In de eerste plaats richt je je op de economische vakken. Talenkennis is echter ook onontbeerlijk. Ondersteunende vakken zijn recht, statistiek en ICT. Tenslotte werk je aan de ontwikkeling van goede sociale vaardigheden voor een beroep waarin markten en mensen centraal staan.

Met het CE – diploma kun je aan de slag als media & social media strateeg, verkoopleider, intercedent, inkoper, marktonderzoeker, product-manager, accountmanager, exportmanager, marketingmanager en ga zo maar door. Het is mogelijk om delen van je studie buiten Curaçao te volgen.

Werkveld
Fucties die een CE’er zou kunnen gaan vervullen:

 • Marketingmedewerker;
 • Media & Social Media strateeg;
 • Exportmedewerker;
 • Junior accountmanager;
 • Salesmedewerker;
 • Marktonderzoeker;
 • Commercieel adviseur;
 • Medewerker inkoop of verkoop.

Opleiding
Het programma van Commerciële Economie opleiding kenmerkt zich doordat de opleiding Commerciële Economie van The University of the Dutch Caribbean (UDC) cases en projecten vrijwel zonder uitzondering ontleend worden uit de beroepspraktijk van de marketing. Veelal houdt dit in dat bestaande bedrijven hun projecten inbrengen in het theoretisch onderwijs zodat studenten aan deze problemen kunnen werken. Bedrijven worden ook betrokken bij de toetsing. Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien weken, kwartielen. (zie schema ‘opzet Commerciële Economie’ op de vorige pagina). In elke semester staat één businesscase centraal, waarin opgedane kennis en vaardigheden kunnen worden toegepast.

De beroepsspecifieke competenties zijn:

  • vanuit tactisch (marketing-) niveau bijdragen aan de ontwikkeling en bijstelling van het (marketing) beleid van een (nationaal of internationaal opererende) onderneming;
  • strategiebepalen en onderzoek doen naar de mogelijkheden van media & social media (Facebook/Snapchat/Instagram);
  • een marketingplan opstellen vanuit signalen uit de markt (nationaal en internationaal);
  • op tactisch niveau beslissingen nemen over marktactiviteiten op basis van onvolledige informatie over/uit nationale en internationale markten;
  • doelstellingen uit het marketingplan vertalen in een verkoopplan;
  • een verkoopplan opstellen op basis van een analyse van klantprocessen;
  • marketing- en sales-activiteiten afstemmen op de mogelijkheden van de eigen organisatie;
  • marktkansen zien / aanwijzen op basis van informatie uit de markt;
  • budgetten en voortgang bewaken en verantwoorden binnen het kader van een vastgesteld marketingplan.

De opleiding Commerciële Economie van The University of the Dutch Caribbean (UDC) gaat in op actuele ontwikkelingen. Wij houden de recente ontwikkelingen op het gebied van marketing op Curaçao, in de regio en in Nederland nauwlettend in de gaten. Vrijwel alle docenten zijn werkzaam in het bedrijfsleven.

Aantrekkelijk

   • Erkend door de minister van Onderwijs van de
   • Nederlandse Antillen / Curaçao
   • Positief oordeel / “geaccrediteerd” door de NVAO
   • Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale bedrijven / organisaties
   • Praktische businesscases
   • Erkende bacheloropleiding
   • Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
   • Gedegen basis om verder te studeren voor Master – / WO-opleiding
   • (Internationale) stages
   • (Internationale) minoren
   • Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
   • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
   • Geen bindend studieadvies

Vooropleiding

   1. A. TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS
    Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhankelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd.
   2. TOELATING SBO/MBO
    SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toelaatbaar tot deze bacheloropleiding.
   3. VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN
    Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingseisen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelnemen aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten. Personen van 21 jaar en ouder die geen diploma kunnen overleggen op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aanvang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een motivatiegesprek.

Vrijstelligen(EN)
Hbo-, SPD– en UNA/UoC, ICUC- certificaten kunnen na beoordeling van de Examencommissie van UDC in sommige gevallen vrijstellingen opleveren.