Internationaal

geaccrediteerde

opleidingen

 The University of the Dutch Caribbean

The University of the Dutch Caribbean (UDC) is vanaf 1997 aangewezen (erkend) door de minister van Onderwijs van de Nederlandse Antillen | Curaçao, volgens de Landsverordening artikel 53. Deze aanwijzing is hernieuwd in 2008. UDC leidt hiermee studenten op tot het behalen van erkende bachelordiploma’s. Daarnaast heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in 2012 en in 2018 The University of the Dutch Caribbean (UDC) gevisiteerd en de opleidingen Bachelor of Business Administration (BBA) met haar 8 afstudeerrichtingen en de opleidingen Bachelor of Laws (LL.B.) met de afstudeerrichtingen: HBO-Rechten (HBR) en Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) getoetst op de kwaliteit. De NVAO toetst de kwaliteit aan 16 standaarden. UDC voldeed glansrijk aan deze kwaliteitsstandaarden en daarmee verkreeg UDC voor de opleiding Bachelor of Business Administration (BBA) en voor de Bachelor of Laws (LL.B.) een goedkeurende verklaring / “accreditatie” van de NVAO. Hetgeen betekent dat onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de NVAO en dat onze opleidingen tevens voldoen aan het vastgestelde bachelorniveau zoals dat in Nederland is bepaald. Wij zijn daar bijzonder trots op!

De colleges van de bacheloropleidingen worden verzorgd in het fraaie landhuis Groot Davelaar. De officieel erkende bachelorstudies die aangeboden worden, zijn: Bachelor of Laws (LL.B.) met de afstudeerrichtingen: HBO – Rechten (HBR) en Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD), de Bachelor of Business Administration (BBA) met de afstudeerrichtingen: Bedrijfseconomie (BE), Fiscale Economie (FE), Accountancy (AC), Commerciële Economie (CE), Bank- & Verzekeringswezen (BV), Small Business & Retailmanagement (SB&RM), Management Economie & Recht (MER) en Sport, Management & Ondernemen (SMO).

Vanaf collegejaar 2017 – 2018 zijn wij gestart met de Engelstalige Bachelor International Business Studies (IBS) en met de Engelstalige Bachelor International Communication Management (ICM) met de afstudeerrichtingen: International Communication Management (ICM-PA) – Public Affairs, International Communication Management (ICM-BC) – Business Communication en International Communication Management (ICM-JO) – Journalism.

The University of the Dutch Caribbean (UDC) dankt haar populariteit aan de kwaliteit van de onderwijsprogramma’s, de professionele docenten, de kleine groepen, en de prettige sfeer waarin student en docent hun werk doen. Ons onderwijspakket wordt in hoge mate gestuurd door de eisen en wensen van het bedrijfsleven. Wij bieden alle bachelorprogramma’s aan als voltijddagopleiding en als deeltijdavondopleiding.

Wij zijn voortdurend bezig met het moderniseren, digitaliseren en aanpassen van onze opleidingen aan de veranderende eisen van de moderne samenleving. Alleen zo is een opleiding in staat afgestudeerden af te leveren die over het algemeen gemakkelijk hun weg kunnen vinden in de maatschappij. Wij denken dat we met onze bacheloropleidingen, de student op Curaçao top opleidingen kunnen aanbieden in de eigen vertrouwde omgeving van dushi Kòrsou.

Wij wensen jou daarom veel leesplezier in deze brochure en hopen je spoedig te mogen begroeten op Landhuis Groot Davelaar. Als je nieuwsgierig bent, of gewoon nog niet weet wat je wilt, maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met één van onze studiecoördinatoren. Zij kunnen je precies vertellen welke opleiding het beste bij je past.