Management,
Economie en Recht
(MER)

Management, Economie en Recht (MER)

HET WERK

Als afgestudeerde van de bacheloropleiding MER ben je vaak een gewilde medewerker die in principe inzetbaar is in veel verschillende functies. Je kunt niet alleen aan de slag bij bedrijven en instellingen, maar ook bij de overheid. Misschien begeleid je wel een multinational in petrochemie bij een fusie of adviseer je een humanitaire stichting bij een grootschalige reorganisatie. Op Curaçao ben je breed inzetbaar.
Daar de maatschappij van Curaçao steeds sneller verandert en bedrijven zich continu moeten aanpassen, is er veel vraag naar MER-afgestudeerden. Vaak kun je na je studie direct aan de slag in een verantwoordelijke baan. Daarnaast krijg je meestal kans om door te groeien: veel werkgevers zien MER als een uitstekende basis voor een managementfunctie.

WERKVELD
Wat zijn functies die een MER ‘er zou kunnen gaan vervullen:
• accountmanager bij banken en verzekeraars;
• juridisch medewerker op een notariskantoor;
• medewerker arbeidsvoorwaarden bij een vakbond;
• juridisch medewerker bij de overheid;
• beleidsmedewerker personeel en organisatie;
• projectcoördinator;
• P&O-functionaris;

OPLEIDING
Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien weken, kwartielen. (zie schema ‘opzet MER’ op de volgende pagina). In elke semester staat één businesscase centraal, waarin opgedane kennis en vaardigheden kunnen worden toegepast. De MER – studie heeft vele business cases uit de praktijk van Curaçao.

De beroepsspecifieke competenties zijn:

  1. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen relaties, netwerken en ketens;
  2. analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen deze in beleidsdoelstellingen en beleidsalternatieven en bereiden besluitvorming voor;;
  3. toepassen van human resource management toe in het licht van de strategie van de organisatie;;
  4. inrichten van bedrijfs- of organisatieprocessen in, beheersen en verbeteren deze processen;;
  5. analyseren van financiële en juridische aspec-ten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken;;
  6. ontwikkelen, implementeren en evalueren van veranderingsprocessen.;

Je leert alles over belangrijke processen in een onderneming, de financiële situatie van een bedrijf en de markt. Daarnaast maak je groepsopdrachten, werkstukken en leer je het geven van presentaties. Je past je kennis en vaardigheden toe in bijvoorbeeld een SWOT-analyse of een resultatenbegroting.

AANTREKKELIJK
• Erkend door de minister van Onderwijs van de Nederlandse Antillen / Curaçao
• Positief oordeel / “geaccrediteerd” door de NVAO
• Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale bedrijven / organisaties
• Praktische businesscases
• Erkende bacheloropleiding
• Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
• Gedegen basis om verder te studeren voor Master- / WO-opleiding
• (Internationale) stages
• (Internationale) minoren
• Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
• Geen bindend studieadvies

VOOROPLEIDING
A. TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS
Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhankelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd.

B. TOELATING SBO/MBO
SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toelaatbaar tot deze bacheloropleiding.

C. VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN
Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidings-eisen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelnemen aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten.

Personen van 21 jaar en ouder die geen diploma kunnen overleggen op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aanvang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een motivatiegesprek.

VRIJSTELLIGEN(EN)
Hbo-, SPD– en UNA/UoC, ICUC- certificaten kunnen na beoordeling van de Examencommissie van UDC in sommige gevallen vrijstellingen opleveren.

PROGRAMMA NIEUWE PRAKIJKGERICHTE OPZET MANAGEMENT, ECONOMIE EN RECHT (MER)