Sociaal Juridische
Dienstverlening (SJD)

Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)

HET WERK

We krijgen steeds meer te maken met nieuwe wet- en regelgevingen. Mensen weten vaak niet waar ze aan toe zijn, als ze te maken krijgen met deze wetten en regels. Denk hierbij aan situaties waarin mensen financiële zorgen hebben, te maken krijgen met justitie of werkloos raken. De opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) is voor studenten die niet alleen geïnteresseerd zijn in de juridische kant van een zaak, probleem of geschil, maar ook in de menselijke kant ervan. Als SJD’er ben je in staat mensen vakkundig te informeren over de inhoud en toepassing van rechtsregels. Je adviseert op een professionele manier waarbij je sociale, maatschappelijke, culturele en persoonlijke omstandigheden betrekt. Je bemiddelt bijvoorbeeld in een conflict, zodat de zaak als is opgelost voordat deze bij de rechter komt. De opleiding SJD is veelzijdig en actueel. Je krijgt niet alleen vakken over de lokale situatie, maar ook zaken die op internationaal niveau spelen, komen aan de orde.

WERKVELD

Wat zijn functies die een SJD – student zou kunnen gaan vervullen:

 • Schuldhulpverlener
 • Juridisch medewerker bij de sociale dienst
 • Juridisch medewerker bij een juridisch loket
 • Beleidsmedewerker van juridische zaken
 • Juridisch medewerker bij een adviesbureau
 • Medewerker juridische afdeling Voogdijraad / Raad voor de Kinderbescherming
 • Juridisch medewerker bij een ministerie

OPLEIDING

De bacheloropleiding SJD is een praktijkgerichte juridische opleiding. In vier jaar tijd krijg je een brede juridische basis, met daarin vakken vanuit HBO – Rechten, zoals Strafrecht, Verbintenissenrecht, Burgerlijk Procesrecht, Arbeidsrecht en Bestuursrecht. Daarnaast krijg je vakken specifiek gericht op het werkveld van de Sociaal Juridisch Dienstverlener, zoals Schuldsanering, Jeugd- en Ouderenbeleid en Erfrecht. Daarnaast leer je praktische vaardigheden, zoals Onderhandelen en Coachingsvaardigheden. Deze kennis en vaardigheden pas je vervolgens toe bij de praktijkopdrachten, projecten, onderzoeksopdrachten en een stage.

AANTREKKELIJK

 • Erkend door de minister van Onderwijs van de Nederlandse Antillen / Curaçao
 • Positief oordeel / “geaccrediteerd” door de NVAO
 • Doorstroom mogelijk naar de professionele juridische master Law in Practice bij UDC
 • Praktijkgerichte thema’s in samenwerking metlokale bedrijven / organisaties
 • Praktische juridische casussen
 • Erkende Bacheloropleiding
 • Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
 • Gedegen basis om verder te studeren voor Master – / WO-opleiding
 • (Internationale) stages
 • (Internationale) minoren
 • Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
 • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

VOOROPLEIDING

A. TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS
Havisten en vwo’ers zijn toelaatbaar tot deze bacherloropleiding.

B. TOELATING SBO/MBO
SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toelaatbaar tot deze bacheloropleiding.

C. VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN
Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingseisen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelnemen aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten. Personen van 21 jaar en ouder die geen diploma kunnen overleggen op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aanvang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een motivatiegesprek.

VRIJSTELLIGEN(EN)

Hbo-, SPD– en UNA/UoC, ICUC- certificaten kunnen na beoordeling van de Examencommissie van UDC in sommige gevallen  vrijstellingen opleveren.