Sport, Management
& Ondernemen
(SMO)

Sport, Management & Ondernemen (SMO)

Het werk
In de sportwereld op Curaçao is op dit moment een groeiende vraag naar professionals: deskundige ondernemers en managers die niet alleen verstand hebben van sport, maar ook van marketing, financiën, beleid, management en organisatie. De opleiding Sport, Management & Ondernemen (SMO) is een unieke bacheloropleiding die hierop inspeelt met een inspirerend en uitdagend studieprogramma. Je leert hoe je sportevenementen organiseert en de publiciteit daaromheen regelt, maar ook hoe je beleidsnotities en ondernemingsplannen maakt. Je voert marktonderzoek uit, leert begrotingen opstellen en sponsorstrategieën ontwerpen.

Werkveld
Functies die een SMO’er zou kunnen gaan vervullen:

 • manager (van sporter);
 • eventmedewerker of -manager;
 • (junior) accountmanager;
 • sportbeleidsmedewerker;
 • projectmedewerker of -leider sportactiviteiten;
 • public relations en communicatiemedewerker;
 • adviseur voor sportverenigingen;
 • adviseur / consultant voor de overheid;
 • adviseur / consultant in de hotelwereld.

Opleiding
De opleiding Sport, Management & Ondernemen (SMO) biedt dé basis voor een toekomst als zelfstandig ondernemer en manager in de sport, vrijetijdssector of toeristische sector op Curaçao, in de regio of in Nederland. Je wordt getraind in specifieke ondernemers- en managementvaardigheden en daarnaast verwerf je (inter)nationale kennis op het gebied van coaching, trainen, leidinggeven en sport. Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien weken, kwartielen. (zie schema ‘opzet SMO’ op de volgende pagina). In elke semester staat één businesscase centraal, waarin opgedane kennis en vaardigheden kunnen worden toegepast.

De beroepsspecifieke competenties zijn:

 • ontwikkelt en adviseert over strategie en beleid van de sportorganisatie;
 • regelt de bedrijfsvoering van de sportorganisatie;
 • ontwikkelt en positioneert het sport- en bewegingsprogramma;
 • beheert en genereert de financiën;
 • verricht onderzoek en evalueert de effectiviteit van de werkzaamheden.

Bij deze studie worden docenten en trainers ingezet uit het lokale bedrijfsleven / de sportwereld. Verder zullen er business cases uit de Curaçaose markt moeten worden uitgevoerd. Vier jaar lang leer je in de praktijk hoe jij je toekomst kunt invullen en kleuren. Dit doe je door op een unieke manier onderwijs te volgen. De praktijkervaring die je opdoet bij bedrijven staat centraal en de theorie die je tijdens de colleges krijgt, zijn hier ondersteunend aan.

Aantrekkelijk

 • Erkend door de minister van Onderwijs van de Nederlandse Antillen / Curaçao
 • Positief oordeel / “geaccrediteerd” door de NVAO
 • Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale bedrijven / organisaties
 • Praktische businesscases
 • Erkende bacheloropleiding
 • Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
 • Gedegen basis om verder te studeren voor Master- / WO-opleiding
 • (Internationale) stages
 • (Internationale) minoren
 • Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
 • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
 • Geen bindend studieadvies

Vooropleiding

 1. TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS
  Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhankelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd.
 2. TOELATING SBO/MBO
  SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toelaatbaar tot deze bacheloropleiding.
 3. VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN
  Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingseisen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelnemen aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten. Personen van 21 jaar en ouder die geen diploma kunnen overleggen op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aanvang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een motivatiegesprek.

Vrijstelligen(EN)
Hbo-, SPD– en UNA/UoC, ICUC- certificaten kunnen na beoordeling van de Examencommissie van UDC in sommige gevallen vrijstellingen opleveren.