Degrees

DE OPBOUW VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN
Hieronder zetten we de structuur van onze bacheloropleidingen uiteen. Dit geldt voor zowel de Bachelor of Business Administration (BBA) opleiding met haar 8 afstudeerrichtingen als voor de bacheloropleiding Bachelor of Laws (LL.B.) met haar 3 afstudeerrichtingen als voor de bacheloropleiding International Communication Management (ICM) met haar 3 afstudeerrichtingen

BREDE BACHELOROPZET
De opleidingen Bachelor of Business Administration (BBA), de Bachelor of Laws (LL.B.) en de bachelor International Communication Management (ICM) kennen een brede opleiding met hetzij 8 afstudeerrichtingen, hetzij 2 afstudeerrichtingen, hetzij 3 afstudeerrichtingen.
De arbeidsmarkt op Curaçao vraagt om breed inzetbare professionals. Deze brede bacheloropzet biedt de student de mogelijkheid om zich na een aanvankelijk gemeenschappelijke start te specialiseren via de afstudeerrichtingen. Het is dus nog mogelijk van richting te wisselen na aanvang van de opleiding. De kans op uitval wordt hierdoor beperkt.

INSTROOM VANUIT VWO/HAVO/SBO
UDC wil dat de studieprogramma’s niet alleen qua inhoud maar ook qua vorm aansluiten bij de vooropleiding.
In verband hiermee hebben wij gekozen voor een programmaopbouw met de volgende vier kenmerken:

 • van meer naar minder contacttijd;
 • van minder naar meer zelfstandig studeren;
 • van meer naar minder docentsturing; en
 • van breed basaal in de propedeuse naar verdieping en verbreding in de postpropedeuse.
  In de studieprogramma’s van de bacheloropleidingen zijn vier leerlijnen zichtbaar: de cursuslijn, de vaardighedenlijn, de lijn van de businesscases en de studieloopbaanontwikkelingslijn (SLB).

AFSTUDEERRICHTINGEN
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (BBA) De afstudeerrichtingen van de BBA zijn:

 1. Bedrijfseconomie (BE)
 2. Fiscale Economie (FE)
 3. Accountancy (AC)
 4. Commerciële Economie (CE)
 5. Small Business & Retail management (SBM)
 6. Management, Economie & Recht (MER)
 7. Sport, Management & Ondernemen (SMO)\Bank- & Verzekeringswezen (BV)
 8. Bank0 & Verzekeringswezen (BV)

BACHELOR OF LAWS (LL.B.) De afstudeerrichtingen van de LL.B. zijn:

 1. HBO – Rechten
 2. Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)

BACHELOR INTERNATIONAL COMMUNICATION MANAGEMENT (ICM)
De afstudeerrichtingen van de ICM zijn:

BACHELOR INTERNATIONAL BUSINESS (IB) kent nog geen afstudeerrichtingen.
The University of the Dutch Caribbean (UDC) biedt opleidingen aan in voltijd en in deeltijd.