Master Of Business
Administration (MBA)

Master Of Business Administration (MBA)The 

Download erkenning (MB) – International Master of Business Administration (MBA)

Download Brochure – International Master of Business Administration (MBA)

University of the Dutch Caibbean (UDC) biedt de masteropleiding (International) Master of Business Administration (MBA) aan. Dit masterprogramma biedt UDC aan in samenwerking met de Business School Nederland (BsN). Het programma is gebaseerd op het onderwijskundige concept van Action Learning en is NVAO geaccrediteerd.

In dit masterprogramma krijg de student een bredere blik op bedrijfskunde, meer theoretische, academische onderbouwing en past deze theoretische, academische kennis direct toe op de eigen vraagstukken om de organisatie daadwerkelijk in beweging te brengen. De student ontwikkelt persoonlijk strategisch leiderschap, wordt een betere strategische gesprekspartner, versterkt het netwerk en tilt de student zelf en zijn organisatie naar een next level. Kortom: een praktijkgerichte (Internationale) MBA met impact die wij in samenwerking met Business School Nederland aanbieden.

WAAROM DEZE MBA BIJ UDC?
Bij UDC werken we met het concept van Action Learning. Dit is een proces waarbij de student in een kleine groep leert en werkt aan échte urgente en complexe problemen in de eigen organisatie. De student ontwikkelt zijn leiderschap op basis van onze 4 pijlers waarmee de student moeiteloos zakelijk succes met maatschappelijke verantwoordelijkheid combineert.

De programma’s van The University of the Dutch Caribbean (UDC) en Business School Nederland (BsN) zijn meestal gebaseerd op de vier pijlers van leiderschap. De student ontwikkelt leiderschap waarmee de student

 • Verantwoordelijk is en een positieve impact heeft op de maatschappij;
 • Organisaties het vermogen geeft tot verandering
 • Weloverwogen beslissingen neemt, en
 • Resultaat gedreven is.

WAT ZIJN DE SPECIFIEKE KENMERKEN VAN DEZE MBA BIJ UDC?

 • Nederlandstalige bijeenkomsten en digitaal modern lesmateriaal
 • Een internationaal geaccrediteerd MBA-diploma door o.a. ACBSP en NVAO
 • Werken aan eigen organisatievraagstukken
 • Direct resultaat in de eigen praktijk
 • Leren van experts uit het bedrijfsleven uit Curaçao, Nederland en internationaal
 • Docenten, tutors en coaches komen uit Curaçao, Nederland en uit een internationale setting
 • Samenwerken in kleine groepen (Subsets)

WAT LEVERT DE ACTION LEARNING MBA DE STUDENT OP?
Na deze (deeltijd) opleiding is de student een verantwoor-
delijk en succesvol leider die:

 • Een breder bedrijfskundig en academisch organisatie-perspectief heeft;
 • Kritischer naar de eigen leiderschapsrol kijkt;
 • Tot de grondoorzaak van een probleem komt;
 • Weloverwogen en academische beslissingen neemt;
 • Stakeholders weet te betrekken;
 • Positieve impact op de maatschappij heeft;
 • Resultaat gedreven is;
 • Veranderingen teweegbrengt met maximale impact;
 • In het spectrum van de Curaçaose economie een eigen business sense heeft ontwikkeld;
 • Internationale (academische) trends en ontwikkelingen kan vertalen naar de eigen onderneming en de setting van de economie van Curaçao.

DE ACCREDITATIES VAN DEZE MASTER MBA
Accreditaties zijn onafhankelijke keurmerken voor instituten en bachelor-/masteropleidingen. The University of the Dutch Caribben (UDC) en Business School Nederland opereren ook over de Curaçaose en Nederlandse grenzen, daarom zijn er diverse nationale en internationale accreditaties en certificeringen aangevraagd en verkregen.

Het programma is nu via BsN geaccrediteerd/erkend door de volgende organisaties:

 • Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP, Amerika).
 • EduQua (Zwitserland).
 • NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie).
 • ATHEA (Association for Transnational Higher Education Accreditation), BsN is Europees geaccrediteerd als business school.
 • FIBAA nationale en internationale accreditatie voor alle MBA-opleidingen van BsN.
 • CEDEO, erkenning op basis van bewezen klanttevredenheid.

PROGRAMMA MBA
Deze International MBA-opleiding is opgebouwd uit drie fasen: de introductiefase, de verdiepingsfase en de afstudeerfase:

Fase 1: Introductiefase (2 maanden)
De introductiefase noemen wij de Leergang Management en Leiderschap. In deze eerste fase van de Action Learning MBA krijgt de student tools om beter te studeren en academisch onderzoek te doen, het persoonlijk leiderschap te verbeteren en goede (probleem) analyses te kunnen maken. Naast de collegedagen krijgt de student gedurende het programma diverse leesopdrachten. Het traject wordt afgesloten met een uitgebreide analyse van de eigen organisatie.

Deze fase bevat de volgende onderwerpen:

Managementvaardigheden zoals:

 • Action Learning Fundamentals
 • SMART Reading
 • Listening
 • Goal setting and Feedback
 • Coaching
 • Conflict handling
 • Performance evaluation

Fase 2: Verdiepingsfase (16 maanden)
Tijdens deze fase volgt de student zeven hoofdvakken (core courses) van de MBA waarin getoetst wordt aan de hand van vragen die de student beantwoordt voor de eigen organisatie (Q&A’s). De student krijgt Action Learning Fundamentals, en Research Methodologie en doet een Action Learning Literatuuronderzoek. De student krijgt hierbij ondersteuning van docenten op het gebied van Research Methodologie en leiderschap. Deze colleges vormen de basis om de Action Learning Projecten (ALP’en) goed uit te voeren. Dit zijn projecten waar de student de academishe theorie uit de colleges direct vertaalt naar de eigen praktijk met échte urgente en complexe organisatievraagstukken. Hiervan zijn de meeste individu-ele projecten en één is een groepsopdracht, waarbij je een internationaal vraagstuk oplost.

De 7 Hoofdvakken zijn:

 • Human Resource Management
 • Marketing Management
 • Operations Management
 • Financial Management
 • Information Management
 • Strategic Management
 • International Management

ACTION LEARNING, SAMEN LEREN EN ONTWIKKELEN
Tijdens de projecten werkt de student intensief samen met een kleine groep medestudenten, de subset. Deze bestaat uit 4 – 6 professionals uit verschillende branches. De student gaat intensief samen aan de slag met Action Learning coachingsessies onder begeleiding van een Action Learning coach uit Curaçao en/of Nederland. De student leert elkaar de juiste open vragen te stellen die gekoppeld zijn aan ieders organisatievraagstukken. De student komt samen tot de kern van het probleem, leert reflecterend te luisteren en stapt uit de eigen comfortzone. Met als eindresultaat nieuwe academische inzichten en innovatieve, haalbare en impactvolle actiegerichte strategische
oplossingen.

Projecten

 • Action learning projecten (ALP)

Studiereis

 • 1 academische week Nederland (Verplicht)

Fase 3: Afstudeerfase 3 (6 maanden)
In deze fase van de Action Learning MBA gaat de student aan de slag met het Action Learning afstudeerproject, de dissertatie. De student lost hierbij een strategisch vraagstuk op voor de eigen organisatie. Een fase waarin de student laat zien hoe de student alle bedrijfskundige aspecten met elkaar verbindt en persoonlijk strategisch leiderschap toont. De student krijgt hierbij individuele begeleiding en coaching. Aan het eind maak de student een zelfreflectie op leerervaringen en leiderschapsvaardigheden en verdedig de student zijn dissertatie, de Viva Voce genoemd.

Doelgroep
De toelatingseis voor dit International MBA – programma is, naast een afgeronde hbo- of wo-opleiding, minimaal 2 jaar relevante hbo-/wo-werkervaring.

TOELATINGSEISEN
U bent toelaatbaar tot de International MBA als u:

 • In het bezit bent van een wo – of hbo – diploma;
 • Een functie bekleedt als manager, management trainee
  of een functie van vergelijkbaar niveau;
 • Minimaal 2 jaar werkervaring hebt op hbo – niveau;
 • Toestemming heeft van uw werkgever voor het uitvoeren van projecten in de eigen organisatie.
 • Compensatie assessment mogelijk !

 

Als de student niet aan één van de bovenstaande criteria voldoet, maar dit op andere wijze compenseert kan toelating toch mogelijk zijn.