Brede Bachelors en sepcialisaties

Brede bacheloropzet

De opleidingen Bachelor of Business Administration (BBA), de Bachelor of Laws (BB.L.) en de bachelor Hotelmanagement & Hospitality (HMH) kennen een brede opleiding met hetzij 10 specialisaties, hetzij 2 specialisaties. De arbeidsmarkt op Curaçao vraagt om breed inzetbare professionals. Deze brede bacheloropzet biedt de student de mogelijkheid om zich na een aanvankelijk gemeenschappelijke start te specialiseren via de afstudeerrichtingen. Het is dus nog mogelijk van richting te wisselen na aanvang van de opleiding. De kans op uitval wordt hierdoor beperkt.

Instroom vanuit VWO/HAVO/SBO

UDC wil dat de studieprogramma’s niet alleen qua inhoud maar ook qua vorm aansluiten bij de vooropleiding. In verband hiermee hebben wij gekozen voor een programmaopbouw met de volgende vier kenmerken:

van meer naar minder contacttijd
van minder naar meer zelfstandig studeren
van meer naar minder docentsturing; en
van breed basaal in de propedeuse naar verdieping en verbreding in de postpropedeuse.

In de studieprogramma’s van de bacheloropleidingen zijn vier leerlijnen zichtbaar: de cursuslijn, de vaardigheden-lijn, de lijn van de businesscases en de studieloopbaanontwikkelingslijn (SLB).

Bachelor of Business Administration (BBA)

Bedrijfseconomie (BE)
Fiscale Economie (FE)
Accountancy (AC)
Commerciële Economie (CE)
Management, Economie en Recht (MER)
Entrepreneurship & Retail management (ERM)
Sport, Management & Ondernemen (SMO)
International Business (IB)
International Communication Management (ICM)
Bank – & Verzekeringswezen (BV)

Bachelor of Laws (LL.B.)

HBO-Rechten (HBR)
Sociaal Juridische Dienstverlening (SID)

Hotelmanagement & Hospitality (HMH)

Wil jij (online) ervaren hoe het is om te studeren bij UDC?

 

Download de UDC brochure