Eind juni 2023 bezocht weer het visitatiepanel benoemd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) The University of Dutch Caribbean (UDC) om de bacheloropleidingen te beoordelen op hun kwaliteit. De economische opleiding Bachelor of Business Administration (BBA) met haar 10 specialisaties en de Rechten bacheloropleiding (LLB) met haar 2 specialisaties zijn weer positief beoordeeld door het panel. Daarmee voldoen de bacheloropleidingen van UDC aan de kwaliteitseisen van de NVAO. Deze bacheloropleidingen werden eerder positief beoordeeld in 2012 en 2018. De bacheloropleidingen van UDC zijn overigens al jaren erkend door de Minister van Onderwijs van Curaçao.

Dit visitatietraject is intensief en zeer grondig. Het onderwijsinstituut en de opleidingen moeten voldoen aan 11 kwaliteitseisen om uiteindelijk een positief oordeel te kunnen krijgen. Het panel dat UDC bezocht op 29 en 30 juni 2023 bestond uit: de heer Prof. Dr. Eric van de Luijtgaarden (voorzitter), de heer E.N. Ys LLM, mevrouw F.B. Navareaz-Ayubi, mevrouw mr. L.M. Dindiaal, de heer J. Herrerra, mevrouw J. Restrepo, en mevrouw R. Versluis (secretaris).

Het panel heeft na bestudering van de vele documenten gesproken met alle relevante actoren en groepen van The University of Dutch Caribbean (UDC): de directie en management, studenten, docenten, de examencommissie en toetscommissie, de kwaliteitscommissie en de werkveldcommissie. Deze werkveldcommissie bestaat uit professionals die werkzaam zijn in de diverse sectoren op de lokale arbeidsmarkt. Na bestudering van de documenten en de intensieve gesprekken kwam het panel tot een positief oordeel over de kwaliteit en het niveau van de opleiding Bachelor of Business Administration (BBA) met haar 10 specialisaties en de Rechten bacheloropleiding met haar 2 specialisaties. Het panel was lovend en had nul commentaar op de toetsing van het onderwijsinstituut. Dit gebeurde zonder op- of aanmerkingen. Dit is erg uniek, omdat de scholen meestal nog aanvullende documenten moeten aanleveren of extra activiteiten moeten vervullen. Bij UDC was dit duidelijk niet het geval.

Een goedkeurende verklaring over de kwaliteitsstandaarden van de NVAO is hét keurmerk voor hoger onderwijs. Op basis van het eindoordeel van het panel en van zijn bevindingen bezorgt ze aan het NVAO-bestuur een positief advies. Aansluitend zet het NVAO-bestuur dit advies om in een definitief besluit. Het bestuur van de NVAO heeft inmiddels het positieve oordeel overgenomen.

De bacheloropleidingen van The University of Dutch Caribbean (UDC) zijn al erkend door de Minister van Onderwijs van Curaçao. Studenten komen daarom al jaren in aanmerking voor lokale studiefinanciering van SSC. De bacheloropleiding Bachelor of Business Administration (BBA) heeft als specialisaties: Accountancy (AC), Bedrijfseconomie (BE), Fiscale Economie (FE), Commerciële Economie (CE), Small Business & Retailmanagement (SBRM), Bank – & Verzekeringsmanagement (BV), Sport Management & Ondernemen (SMO), Management, Economie & Recht (MER) en de Engelstalige specialisaties Communication Management (CM) en International Business (IB). Verder biedt UDC de juridische bacheloropleiding Rechten (LLB) aan met de specialisaties HBO – Rechten (HBR) en Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD). Alle bacheloropleidingen zijn te volgen in voltijd(dag)opleidingen en deeltijd(avond) -opleidingen bij UDC in landhuis Groot Davelaar.

Drs. R. Thuis
Drs. C. van der Vegt
Directie
Stichting University and College of the Dutch Caribbean

The University of the Dutch Caribbean (UDC)